Als reactie op potentiële brandstoflekkage, roept Indian in de Verenigde Staten een groot aantal motoren terug van de types Chief Classic, Chief Dark Horse, Vintage, Chieftan, Chieftan Dark Horse, Springfield en Roadmaster. Deze zijn gebouwd tussen 15 april 2013 en 15 juli 2016 en zijn van modeljaren 2014-2017.

Indian Chief Dark Horse 2017

Oorzaak
In de motoren die teruggeroepen worden kan het zo zijn dat de brandstofrail andere onderdelen raakt. Dit kan resulteren in een brandstoflek, wat weer kan leiden tot brand als dat in de buurt komt van de ontsteking. Het gaat in totaal om 23.746 motoren.  

Analyse
Polaris (het moederbedrijf van Indian) besloot een root cause analysis uit te voeren nadat er problemen naar voren kwamen uit garantiereviews over brandstofrailproblemen. Gebaseerd op die klachten en op het onderzoek dat ze zelf uitvoerden, is een besluit genomen om de motoren uit voorzorg terug te roepen om veiligheidsredenen. Desalniettemin zijn er tot op heden geen incidenten met verwondingen gemeld door dit probleem.

Maatregelen
De teruggeroepen motoren zullen worden gecontroleerd op schade. Mocht die er zijn, dan zal dit gerpareerd worden op kosten van Indian. De vervangende brandstofrails moeten strakker gemonteerd worden bij de bevestigingsplekken.
Indian heeft aangegeven dat het de eigenaren van de getroffen motoren op de hoogte stelt. Ze kunnen bij de dealer een tijdelijke haak laten monteren die ervoor zorgt dat de huidige brandstofrail zo min mogelijk verplaatst. Dit is uiteraard kosteloos. De terugroepactie startte waarschijnlijk begin deze maand.  

  • Pinterest

Plaats reactie

BeveiligingscodeVernieuwen

Oliepeil Blogs